TAG

စစ်ကောင်စီ ယာဥ်တိုက်မှု မိုင်းရှူးမြို. Burma army သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းသူႈ ၼမ်ႉၸၢင် သႅင်မိူင်းသူႈ ပၢင်ႇၸွႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး ႁၢႆးပႃ ၼမ်ႉပၢင် ၼမ်ႉငႃႉ ၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၼႂ်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 7/2/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၼႂ်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 28 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃးသိုၵ်းၽႃႇသႂ်ႇတၢႆ ၼႂ်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/1/2022။ ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ဢႃယု 28 ၽွင်းတိုၵ်ႉတေၶဝ်ႈၼႂ်းရူတ်ႉ/ၵႃးမၼ်းၸၢႆး ဝၢႆးၵႂႃႇၸွႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၶႅၵ်ႇ ဢူၺ်း ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸွႆး (ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ)၊ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈ ရူတ်ႉ/ၵႃးပဝ်ႇ...

Latest news