TAG

သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း

ၼမ်ႉမႄႈသၢႆဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်း တၢင်းၸဵင်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ

ၼမ်ႉမႄႈသၢႆဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်း တၢင်းၸဵင်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2024 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းမႄႈသၢႆဢၼ်ယူႇမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ် ထႆး-တႆး လႆႈၾၢင်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်လႆလေႃႇလဵင်ႉပၼ်ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၶုၼ်ႇပဵၼ်သီၶၢဝ်မႃး။  ၽႅၼ်ႇတီႈတႄႉ ၼႄဝႃႈ ၼႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်း တၢင်းၸဵင်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းသၢတ်ႇ ဢၼ်ယူႇတွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်မႄႈသၢႆ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 30 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ၊ လွင်ႈၼႆႉထုၵ်ႇလီပႂ်ႉထတ်းထွင်တူၺ်းၼမ်ႉဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵွင်ႉၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈပီ 1999-2001 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝ 16,000...

Latest news