TAG

Burma army

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵူဝ်မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽင်ဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတေႃႈၵျႅတ်ႉၶႄႇ ၼႂ်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 18/1/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵူဝ်မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽင်ဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတေႃႈၵျႅတ်ႉၶႄႇ ၼႂ်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်လွမ်ၵူဝ်လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽင်ဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတေႃႈၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၵျႅတ်ႉ ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈသွင်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁွင်ႉဢဝ်ပူႇၵႄႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈႁႅင်ႈ မႃးၸူးဢွင်ႈတီႈပိုတ်ႇ/ပွႆႇတေႃႈၵျႅတ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်း ၼႃႈတၢင်းတူၵ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢင်ႇယၢၼ်မွၵ်ႈ 15 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ...

Latest news