TAG

TS52

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းပွၼ်မိူၼ်ၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်၊ ၶႃႈႁႅမ်လႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းပွၼ်မိူၼ်ၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်း 15/9/2015 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/09/2015 ပူၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ယိုဝ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵႃႈပဵၼ်သေတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးသီႇၵေႃႉႄလႈ ယိင်းသွင်ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈယွၼ်ႉလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉလႄႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းသေလိုၼ်းသုတ်းလႆႈတႅပ်းၶႃပႅတ်ႈ၊ ၼွၵ်ႈသေ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမႄႈပႃႈထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းၶဝ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉပႃးၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ထႅင်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇသေလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSAၼႂ်းၸဝ်ႉလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပိူဝ်ႈတႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉသိုၵ်းတႆးဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းတႆးၵုမ်းၵမ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းၸၢၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွင်ႈတူၵ်း လူင်းၵိုတ်း ယိုဝ်းတေႃႇၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ။လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵူၺ်းပႆႇပေႃးယင်းႁဵတ်းၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ်လၢႆၾၢႆႇတိုၵ်ႉႁႃတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈထၢင်ႇ ထိူမ်ၼိူဝ်လၢႆးဝႆႉဝၢင်းၼမ်ႉၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႃႇၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉယူႇ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းလႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ...

Latest news