AUTHOR NAME

Sai Tuen Li

3 POSTS
0 COMMENTS

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ 5/10/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆးRCSS/SSA ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/9/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆးႁိမ်းတိၼ်လွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺွပ်းဢဝ်ၽႃႈယၢင်ပူၵ်ႉတႃယဝ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၶဝ်ဝႃႈပဵၼ်သၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သူင်ႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် လုင်းၵႃႇတိၵ ဢႃယု 58၊ ၸၢႆးၼူၺ်ႇ ဢႃယု 30 လႄႈၸၢႆးၼေႇမိၼ်ႇတ ဢႃယု 30 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆးႁိမ်းတိၼ်လွႆတွၼ်းသေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

Extrajudicial killing, torture by Burma Army during operation against RCSS/SSA near Upper Yeywa dam site in Kyaukme

Update by the Shan Human Rights Foundation July 9, 2020 Extrajudicial killing, torture by Burma Army during operation against RCSS/SSA near Upper Yeywa dam site in...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ်လႄႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ -19

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းငဝ်လၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထိ11/5/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ်လႄႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ -19 During April, a farmer was tortured and killed, and hundreds of villagers used as forced labor by the Burma...

Latest news